Szukamy zakrywek

Gdy dziecko zaczyna rozpoznawać takie same kolory i kształty, niedługo także zacznie rozróżniać wielkości. Mając do czynienia z przedmiotami o różnych kolorach i rozmiarach, dzieci uczą się je porównywać, sortować, rozróżniać i klasyfikować. Na początku mogą rozróżniać kształty małe od dużych, kanciaste od owalnych, czworokątne od trójkątnych, kwadratowe od prostokątnych. Dodatkowo, im częściej będą miały do czynienia z różnych kolorami i kształtami, tym bardziej będziemy wzmacniać i rozwijać ich umiejętności matematyczne. 

CO JEST POTRZEBNE: 
  • Różnej wielkości pojemniki z pokrywkami

Pojemniki i pasujące do nich pokrywki leżą wymieszane na stole/łóżku/podłodze. Zadaniem dziecka jest odszukanie pasujących do siebie części. Dodatkowo maluch może posortować pojemniki na kanciaste i owalne, poukładać je od najmniejszego do największego. 

ZABAWA TA ROZWIJA: 

motorykę małą, logiczne myślenie, cierpliwość, pojęcia matematyczne, spostrzegawczość, koncentrację, koordynację ręka-oko.