Łódź z napędem

Myślę, że bardzo często zapominamy o tym jak ważna jest dziecięca kreatywność. Nierzadko sami ją ograniczamy bo; „zostaw bo się pobrudzisz”, „zaraz coś zepsujesz”, „ale to brzydkie” itp.  Dodatkowo nie da się jej zmierzyć przy pomocy niezawodnych technik czy jakiejkolwiek skali osiągnięć. Jednakże kreatywność jest tak wielowarstwowa, iż ujawniać się może w przeróżny sposób, ale co w takim razie oznacza bycie kreatywnym? Dla mnie bycie kreatywnym to twórcze działanie na wielu płaszczyznach między innymi na płaszczyźnie społecznej, artystycznej czy czynnościach dnia codziennego. Bycie kreatywnym to rozwijanie swojej wyobraźni i wykazywanie się pomysłowością na wielu obszarach swojego życia.

CO JEST POTRZEBNE: 
  • Kartonowe opakowanie po maślance lub mleku
  • Patyk lub ołówek
  • 2 gumki recepturki 
  • Nożyczki
  • Zszywacz lub taśma

Opakowanie przecinamy wzdłuż. W pobliżu tylnej, dolnej części łodzi wykonujemy dwa otwory, umieszczone naprzeciw siebie. W otwory wkładamy patyk bądź ołówek. W górnej, ostro zakończonej części opakowania będącej dziobem łodzi, wykonujemy dwa nacięcia, jedno na górze, drugie na dole. Z drugiej niewykorzystanej połowy opakowania wytnij dwa prostokąty z których zrobisz łopatki. Każdy koniec patyka owiń prostokątnym kawałkiem kartonu. Końcówki kartonu owiń wokół patyka zszywaczem lub taśmą. Do patyka na środku przymocuj gumkę recepturkę robiąc pętelkę na patyku. Gumkę naciągnij i przewlecz przez nacięcie w górnej części dzioba, a następnie przez dolne nacięcie. Aby wprowadzić łódź w ruch, owiń gumkę wokół patyka, obracając patykiem i łopatkami do chwili aż gumka będzie mocno naprężona. Umieść łódź na wodzie puszczając swobodnie patyk. Wtedy energia zgromadzona w gumce zacznie obracać naszym napędem.

ZABAWA TA ROZWIJA: 

kreatywność, wyobraźnię i motorykę małą, motorykę dużą, myślenie przyczynowo- skutkowe, ciekawość poznawania świata, wzmacnia relację rodzic-dziecko.