W zabawie dzieci nawiązują kontakty społeczne. Wraz z innymi maluchami dziecko poznaje zasady i zachowania społeczne, mające wpływ na jego późniejsze życie. 

Dziecko swobodnie biega, a zadaniem rodzica jest powiedzieć “Stop” w najmniej oczekiwanym momencie. Po tym komunikacie dziecko powinno zatrzymać się i stanąć nieruchomo.  

Zabawa “Start- stop” świetnie może nauczyć dziecko reagowania na słowo „Stop”. Aktywność ta pomoże dziecku odpowiednio reagować w sytuacji, gdy powinno się zatrzymać, a także oswoi je z komunikatem – “Stop – Zatrzymaj się”.

 
ZABAWA TA ROZWIJA: 

motorykę dużą, spostrzegawczości, refleks i ćwiczy szybkość reagowania, a także wzmacnia więź z rodzic- dziecko.