Literkowy detektyw

Umiejętność zapamiętywania polega na nieświadomym lub świadomym zapisywaniu w pamięci rzeczy, wydarzeń, informacji, słów czy kolejności działań. Najlepiej zapamiętujemy coś jeśli to widzimy, słyszymy i jeśli jeszcze możemy dotknąć. Oczywiście tę umiejętność możemy ćwiczyć w formie zabawy.

CO JEST POTRZEBNE: 
  • Taśma
  • Nożyczki

Na podłodze wyklejamy różne litery lub cyfry. Jeśli zaczynamy naukę to na początku możemy wykleić tylko 2 liczby lub cyfry. Zadaniem dziecka jest skoczyć na wypowiedziany przez rodzica znak. W miarę poznawania przez dziecko następnych liter/cyfr możemy doklejać kolejne znaki. 

Jeśli dziecko ma już dobrze opanowany alfabet, zabawę możemy zmodyfikować. Rodzic wypowiada wyraz, a dziecko skacze na literę, na którą zaczyna się dane słowo. 

Powyższe zabawy mają sens, gdy dziecko nie jest zmęczone, gdy jest chętne do zabawy, a także gdy go nie zmuszamy i gdy uczy się tak długo, jak samo tego chce.

ZABAWA TA ROZWIJA: 

motorykę dużą, kreatywność, spostrzegawczość, umiejętności matematyczne/językowe, koncentrację, koordynację ruchową, wzmacnia relację rodzic-dziecko.