Nad, pod, w

Określenie położenia jakiegoś przedmiotu może wydawać się dość proste. Jednakże, aby to zrobić, dzieci muszą poznać znaczenie słów opisujących pozycję danej rzeczy. Te wyrazy to na przykład: ,,nad”, ,,pod”, ,,w”, “obok”, ,,z prawej strony”. Maluchy zazwyczaj bardzo szybko je przyswajają, jeśli słyszą na co dzień: ,,to jest pod stołem”, ,,to jest na krześle”, „połóż łyżkę obok talerza”, a także jeśli mogą poznać je w zabawie.

Pedagog Edyta Gruszczyk-Kolczyńska pisze: „Przygotowując dziecko do szkoły, trzeba zadbać o kształtowanie orientacji przestrzennej. Warto się tym zająć, aby dziecko lepiej rozumiało swoje otoczenie i mądrzej w nim funkcjonowało. Efekty uczenia będą zależeć od przestrzegania prawidłowości rozwojowych. Znaczenie ma także to, w jaki sposób (jakimi metodami) dorosły będzie rozwijał orientację przestrzenną. Najważniejsze są tu bowiem doświadczenia dziecka, a nie słowne wyjaśnienia dorosłych. Dziecko poznaje przestrzeń przez własny ruch, obserwując ją, odczuwając i nazywając słowami własne doświadczenia. Trzeba więc organizować dla dziecka specjalne sytuacje poznawcze, zabawy, a także zadania do wykonania”.

 

CO JEST POTRZEBNE:
  • Nieduża zabawka, np. ulubiona maskotka, piłka czy auto
  • Pudełko lub inny przedmiot

Do tej zabawy możemy wykorzystać nieduże przedmioty lub zabawki. Przed dzieckiem kładziemy pudełko lub inny przedmiot, względem którego pociecha będzie określać usytuowanie zabawki. Następnie prosimy malucha, by ułożył mniejszy przedmiot: przed pudełkiem, za pudełkiem, po lewej stronie pudełka, po prawej stronie pudełka, nad pudełkiem, za pudełkiem itp. Warto przećwiczyć polecenia kilkanaście razy, zwiększając tempo zabawy.

 

ZABAWA TA ROZWIJA : 

orientację i wyobraźnię przestrzenną, motorykę małą, a także wzmacnia relację rodzic – dziecko.