Każdą niby zwykłą czynność możemy zamienić w coś naprawdę niezwykłego. Czasem zwyczajna wycieczka do lasu, na łąkę czy do parku może okazać się niesamowitą przygodą. W naszym przypadku, dzięki kilku zagadkom/zadaniom, wyjście na spacer do lasu okazało się świetną zabawą. 

CO JEST POTRZEBNE: 
  • Kilka niedużych kartek 
  • Długopis

Przed wyprawą rodzic powinien na niedużych karteczkach napisać zadanie, czyli to co dziecko ma znaleźć w lesie. Jednakże nie powinny być to jasno określone przedmioty, lecz coś co wymaga od dziecka kreatywności i pomysłowości. Przykładowe zadania mogą brzmieć następująco: znajdź coś żółtego, coś zielonego, coś grubego, coś cienkiego, coś krótkiego, coś długiego, coś niesamowitego itp. Poszukiwanie takich skarbów sprawia, że maluch nie ogranicza swoich poszukiwań do wybranego przedmiotu, lecz otwiera się na wszystkie działające na niego bodźce i szuka czegoś co go zainteresuje. 

 

ZABAWA TA ROZWIJA: 

kreatywność, pomysłowość, doznania sensoryczne, uważność, spostrzegawczość, motorykę dużą, potęguje ciekawość świata i wzmacnia relację rodzic- dziecko.