Gasimy świeczkę

Wspólna zabawa to nie tylko sposób na zapełnienie czasu. Zabawy są częścią naszej kultury, tradycji i są bardzo ważnym bodźcem do prawidłowego rozwoju. Wspólne aktywności zachęcają do przemyśleń, pobudzają dzieci do ruchu, rozbudzają kreatywność, wspierają rozwój społeczny i zdolności językowe. Wzmacniają dziecięcą pewność siebie poprzez umożliwianie dzieciom samodzielnego zdobywania doświadczeń. Gry i zabawy to nie tylko czyste zadowolenie i rozrywka, ale także bardzo ważny element życia rodzinnego. Wspólna zabawa jednoczy rodzinę!

CO JEST POTRZEBNE: 
  • Mała świeczka, podgrzewacz
  • Szklanka najlepiej przezroczysta
  • Zapalniczka

Świeczkę podpalamy, następnie przykrywamy ją odwróconą szklanką. Po kilku chwilach świeczka zaczyna gasnąć. Eksperyment ten ma na celu pokazanie, że ogień potrzebuje tlenu aby mógł się palić. Oczywiście zabawa ta wymaga obecności rodzica.

ZABAWA TA ROZWIJA: 

doznania sensoryczne, wyobraźnię, myślenie przyczynowo-skutkowe, ciekawość poznawania świata, wzmacnia relację rodzic-dziecko.