Dlaczego nie powinniśmy wyręczać dzieci w pracach plastycznych i zadaniach domowych?

Zadaniem rodzica powinno być motywowanie i wspieranie dziecka do samodzielnej pracy i nie wyręczanie go w wykonywaniu zadań. Wystarczy dziecku zaufać, pozwolić doświadczyć, bez przymusu, ograniczeń, bez kontrolowania i ciągłej rywalizacji. Z pełną akceptacją potrzeb i predyspozycji. Po prostu dajcie na luz i uwierzcie w swoje dzieci. 

  • Pozwalając dziecku na samodzielność, wysyłamy mu sygnał, że wierzymy w jego zdolności i umiejętności.
  • Dając dziecku przestrzeń na samodzielność tym samym nie wywieramy presji, że musi być idealnie, bezbłędnie czy najlepiej,
  • Pokazujemy, że to co stworzy samodzielnie jest dobre, fajne, ładne i wystarczająco dobre.
  • Dziecko, które wykonało pracę samodzielnie, włożyło w nią ogromny trud, może poczuć, że nie warto się starać widząc niesamodzielną pracę innych.
  • Gdy dziecko zrobi pracę samodzielnie bardziej docenia swoje sukcesy i starania.
  • Zabieramy przyjemność ze swobody tworzenia i wyrażania siebie.
  • Ujmujemy wartość dziecięcej sztuki jej autentyczność i oryginalność.