Anse kabanse

Muzyka, szczególnie w wykonaniu bliskiej osoby, nie tylko stwarza poczucie bliskości, ale jest ważnym czynnikiem budowania bogatego słownictwa. Śpiewanie konsekwentnie określonych piosenek w różnych okolicznościach, między innymi ulubiona kołysanka przed snem, umożliwia dziecku zorientowanie się co za chwilę się wydarzy. To pierwsze kroki w kierunku kojarzenia. 

„Anse kabanse flore, 

oma de, oma de, 

oma deo deo, 

riki tiki, deo deo, 

riki tiki. 

Jeden, dwa, trzy”

Gdy w zabawie biorą udział tylko dwie osoby: łączymy swoje dłonie wewnętrznymi stronami. Mówiąc wierszyk, na zmianę obejmujemy złożone ręce drugiego gracza. Wygrywa osoba, która „klaśnie” w ręce drugiego uczestnika na słowo „trzy”, bądź ta, która swoje dłonie zabierze na tyle szybko, by nie zostać uderzonym. 

Gdy w zabawie bierze udział więcej osób: siadamy w kole z rozłożonymi rękoma, wewnętrzna strona prawej dłoni skierowana jest ku górze, lewa dłoń podtrzymuje prawą dłoń uczestnika siedzącego obok. Mówimy rymowankę, uderzamy jednocześnie po kolei prawą dłonią w dłoń osoby, której rękę podtrzymujemy. Na „trzy” gracz, który ma właśnie zostać uderzony, musi sprawnie zabrać rękę. Z zabawy odpada ten, któremu nie udało się klasnąć w rękę innego uczestnika lub ten, który dał się klepnąć. Na końcu zostają dwie osoby, które kończą zabawę wariantem dla dwóch osób.

ZABAWA TA ROZWIJA: 

skupienie, koordynację ruchową, refleks, motorykę dużą, motorykę małą, wzmacnia relacje.